diqqət

diqqət
is. <ər.>
1. Fikrin, yaxud görmə və eşitmə qüvvəsinin bir obyektə tərəf yönəlməsi və onun ətrafında cəmlənməsi. Diqqətə layiq olmaq. – Molla kitabı oxuyurdu və kəndlilər diqqət ilə qulaq asırdılar. C. M.. Diqqət etmək (eləmək) – bax diqqət vermək. Hər kəs istəyir ki, mənim yalanımı tutsun, təvəqqe edirəm, bu yazdığıma yaxşı diqqət eləsin. C. M.. İclas başlandıqda Ceyran diqqət edib görür ki, Eldar yoxdur. S. H.. Diqqət kəsilmək – tam diqqət etmək, diqqətlə baxmaq. O bütün varlığı ilə diqqət kəsilərək qabağa baxırdı. M. İ.. Gülsənəm arvad diqqət kəsilib öz-özündən soruşdu. . M. Hüs.. Diqqət mərkəzi – diqqətin toplandığı nöqtə, hamının diqqətini cəlb edən, ən mühüm sayılan şey. Şahnaz diqqət mərkəzində dayandığını hiss etdikcə, özünə daha çox sığal verirdi. İ. Ş.. Diqqət nəzər – bax diqqət 1-ci mənada. Danışıqda bu həyulaların diqqət nəzərini yeni bir hadisə cəlb etdi. M. S. O.. Diqqət oyandırmaq, diqqəti cəlb etmək (çəkmək) – maraqlandırmaq, diqqəti özündə toplamaq. Kəndin diqqəti cəlb edəcək cəhətlərindən birisi də bütün binaların ikimərtəbəli olması və bir quruluşda tikilməsi idi. M. S. O.. Hacı Rəsul adamların diqqətini çəkə bildiyinə sevindi. M. C.. Diqqət vermək – fikrini bir şeyə yönəltmək, bir şey üzərində cəmləşdirmək, bir şeyə diqqətlə baxmaq, fikir vermək. Diqqət yetirmək – diqqət vermək. <Süleyman> birdən Gülçöhrəni görüb diqqət yetirir. Ü. H.. Mən bu laqeyd insana diqqət verib baxırdım. M. S. O.. Qonum-qonşu Rübabə ilə Fatmanın danışığına diqqət yetirirdilər. M. C.. Diqqətini cəlb etmək – 1) göstərmək, baxmaq, diqqət yetirmək, görməyə məcbur etmək; 2) maraqlandırmaq, diqqət yetirməsinə səbəb olmaq. Bu hadisə mənim diqqətimi cəlb etdi. // Əmr, xahiş mənasında (bir şeyə diqqəti cəlb etmək istədikdə deyilir). Diqqət! İşə başlayırıq. – <Münəccim:> Südabəni gördün sən; Səyavuşu öpərkən? Gözdən qaçırma, diqqət! H. C..
2. Qayğı, meyil, iltifat; əhəmiyyət vermə. İnsanların bir-birinə diqqəti. O, qonaqlara böyük diqqət və hörmət yetirdi. diqqətlə zərf Diqqət edərək, ciddi fikir verərək, diqqət yetirərək. <Müdir> . . bir Zeynala, bir də diqqətlə Mehribana baxdı. S. H.. Hamı gərgin diqqətlə susurdu. M. İ,rahimov. // Dəqiq surətdə, təfərrüatı ilə, diqqətli surətdə, səliqə ilə, lazımi şəkildə. İşi diqqətlə görmək. Kitabı diqqətlə oxumaq. – Məşədibəy həbsdən azad ediləsi adamların siyahısını diqqətlə nəzərdən keçirmişdi. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • diqqətli — sif. 1. Hər işində dəqiq və səliqəli olan, səhv və nöqsana yol verməməyə çalışan, diqqət, səy və qeyrət göstərən. Diqqətli adam. Diqqətli şagird. Diqqətli müşahidəçi. Diqqətli usta. – Sarxan . . çox diqqətli z. və olduqca sayıq davranırdı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətsiz — sif. 1. Diqqətini, fikrini cəmləşdirə bilməyən; huşsuz. Diqqətsiz şagird. Diqqətsiz adam. 2. İşinə diqqətlə baxmayan, işinin yaxşı və səliqəli olmasına fikir verməyən, işi başdansovma görən; başısoyuq. Diqqətsiz usta. 3. Səliqəsiz, başdansovma,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətsizlik — is. 1. Diqqətsiz adamın hal və keyfiyyəti. Onun diqqətsizliyinə adam təəccüb qalır. 2. İşə diqqət göstərməmə, başısoyuq yanaşma; başısoyuqluq. Diqqətsizlik göstərmək. Diqqətsizlik nəticəsində. Diqqətsizlikdən doğan nöqsanlar. – Avariyalar çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətəlayiq — sif. Diqqət verilməyə layiq olan; çox maraqlı. Şəhərin diqqətəlayiq yerləri. Diqqətəlayiq hadisə. – <N. Nərimanov «Bahadır və Sona» əsərində> həm də diqqətəlayiq bir mütəfəkkir kimi meydana çıxmışdır. M. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətcil — sif. Artıq dərəcədə diqqətli, çox diqqətli. Diqqətcil adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətlilik — is. 1. Diqqət göstərmə, diqqətli olma; diqqət. 2. Ehtiyatlılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətəşayan — <ər. diqqət və fars. . . . şayan> Bax diqqətəlayiq. Nə könül doydu, nə göz gül üzünə baxmaqdan; Öylə ki, əksi rüxün diqqətəşayandı sənin. Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətcillik — is. Diqqətcil adamın xassəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətsizcəsinə — z. Diqqətsizliklə, başısoyuqluqla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dıqqəcər — (Ordubad) vərəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”